Pracovní oděvy - typy

Každá práce vykonávaná v prostředí ve kterém je zaměstnanec vystaven znečištění či potřísnění oděvu a povrchu těla, nebo také újmě na zdraví spojené s výkonem zadané činnosti, vyžaduje různý typ pracovního oděvu.

Pracovní oděvy jako součást image firmy

Každý zaměstnavatel je povinen ze zákona dbát o ochranu zdraví a bezpečí svých zaměstnanců. V tom mu vydatně napomáhají kvalitní pracovní oděvy. Jejich výběr není radno zanedbat. Je nutné hledět na kvalitu použitého materiálu, který je schopen ochránit pokožku pracovníka při potřísnění či zašpinění během pracovního výkonu. Materiál také musí být dostatečně odolný vůči běžnému používání. Na kvalitu sešití dílů pracovních oděvů je nutno rovněž brát zřetel, jen tak mohou oděvy dlouho sloužit svému určenému účelu.

Oblečení, které nosí vaši zaměstnanci v zaměstnání má také velkou vypovídající hodnotu o stylu firmy a podílí se významně na tvorbě image. Možnosti střihu a barev pracovních oděvů jsou široké. Na viditelné místo na oděvu je vhodné také umístit logo nebo i slogan vaší firmy. Zaměstnanci jsou v tomto případě snadno identifikovatelní a jsou pro svého zaměsnavatele chodící reklamou a vizitkou firmy.

Druhy pracovních oděvů

Každé odvětví pracovní činnost potřebuje jiný typ oděvů. Specializovaná firma zabývající prodejem pracovních oděvů má ve své nabídce vždy ten vhodný typ.
Pro zaměstnance vykonávající činnost ve vnitřním i venkovním prostředí jsou nutné košile, trička, mikiny, vesty, různé druhy kalhot a samozřejmě speciální kombinézy. Nesmíme zapomenout na pokrývky hlavy, rukavice, boty a také oděvy do deště. Pro gastro provozovny jsou určeny speciální pláště a kalhoty. K bezpečnosti práce příspívají důležité reflexní prvky na oděvech a v sortimentu nalezneme i praktické jednorázové oděvy.